На 9 март 2021 година ни напусна нашият дългогодишен колега професор Георги Райков.

Професор Георги Райков е роден на 21 октомври 1954 година в София. Придобива магистърска степен през 1981 г. във Факултета по физика на Ленинградския държавен университет. През 1986 г. пак там получава научната степен “Кандидат на науките” (PhD) по физика и математика под ръководството на световно известния математик професор Михаил Ш. Бирман с тема на дисертацията, посветена на изучаването на спектъра на линейни задачи от магнито-хидродинамиката.

След завръщането си в България през 1981 г. постъпва на работа секция Диференциални уравнения на ИМ на БАН. От 1987 до 1992 е научен сътрудник, а от 1992 старши научен сътрудник в секците по Математическа физика и РФА.

През 1992 година защитава докторска дисертация (D.Sci). Темата е върху асимптотиките на собствените стойности на оператора на Шрьодингер с магнитен потенциал.

През 2002 заминава в Чили, където е назначен за асоцииран професор в Университета в Сантяго, а от 2006 година в Католическия университет в Сантяго. От 2012 година е професор в Математическия факултет на същия университет. Чел е лекции по редица математически дисциплини, свързани главно с анализа. Бил е гост-професор за един или няколко семестъра в престижни университети по света, като университетите Purdue, Reims, Nantes, Bordeaux I и др. Ръководител е на дипломанти и докторанти. Има доклади по
покана на редица международни научни форуми в Русия, Швеция, Канада, Австралия, Атланта, Япония, както и на Математическите дни в София през 2017. Печелил е престижни грантове и е организатор на международни конференции и научни сбирки.

Георги Райков е известен по света учен, работещ главно в областта на математическата физика. Има около 100 научни публикации, голяма част от които са в първокласни международни списания. С кончината му България губи един от своите ярки учени. А ние, колегите му, губим един достоен човек и приятел.

Поклон пред паметта му!