За осми пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал на науката, който ще се проведе от 9 до 12 май 2019 година. Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Както всяка година досега, и през 2019 една от главните цели на Фестивала е да се представят по впечатляващ начин българската наука, българските учени и техните постижения. Фестивалът цели също и да представя пред аудитория от неспециалисти теми от областта на точните и природните науки (математика, физика, химия, биология, медицина, науки за Земята, инженерни науки, техника и технологии) и да популяризира научно съдържание на достъпен език пред широка публика.

Крайният срок за подаване на предложения за програмата на фестивала е 31 октомври 2018 г.

Предложения се приемат чрез онлайн системата на Британски съвет България за подготовка на събития на адрес: https://events.sofiasciencefestival.bg/

През 2018 г. Софийският фестивал на науката включва 110 събития. Участват над 120 впечатляващи учени, от които 25 чуждестранни от 17 държави. Повече от 14 500 души са посетили събитията в зала, а 19 000 – изложбените пространства. Събитията от фестивала са привлекли интереса на над 2 500 ученици и техните повече от 200 учители.
99% от възрастната аудитория на фестивала е със завършено висше образование или в момента го придобива. 48% учат, работят или са заинтересовани от сферата на бизнеса и информационните технологии. Над 50% от посетителите на фестивала се интересуват от използването на науката в областите на здравеопазването, образованието и комуникациите.