Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за старши сътрудник към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA), финансиран по Национална научна програма „ВИХРЕН“.

Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/56659