Френската академия на науките присъди една от наградите си за 2017 година – Le Prix Leconte – на нашия колега Николай Цветков.

Наградата Leconte (на френски: Prix Leconte) е учредена през 1886 година от Френската академия на науките. С нея биват отличени значими открития в областта на математиката, физиката, химията, естествознанието или медицината. През последните години наградата се присъжда в различни  категории на математиката, физиката и биологията. Нейни носители могат да бъдат учени и математици от всички националности.

Николай Цветков получава магистърската си степен в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1996 г., след което става докторант на ИМИ-БАН под ръководството на проф. В. Георгиев. Защитава докторска степен през 1999 г. в Университета в Париж Сюд под ръководството на Жан-Клод Со. От 2009 г. Николай Цветков е професор по математика в Университета в Серги-Понтоаз.

Неговите изследователски интереси са в областта на частните диференциални уравнения и по-специално в математическия анализ на нелинейни вълни, като той проявява особен интерес към темите за гладкост на решенията, устойчивост на солитонни вълни и разпространение на случайни вълни.

През лятото на 2017 г. проф. Цветков бе пленарен докладчик в международната конференция “Mathematics Days in Sofia”, която бе организирана от ИМИ и се проведе от 10 до 14 юли.