Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години). Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA).

Одобреният кандидат ще работи 6 месеца в България и 6 месеца в САЩ в областта на комплексната геометрия.

Позицията е частично финансирана от Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министрство на образованието и науката.

Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/621045