Министерството на образованието и науката (МОН) възложи на Института по математика и информатика да извърши „Надграждане, усъвършенстване и софтуерна поддръжка на електронна платформа за осигуряване провеждането на Държавните зрелостни изпити по информатика и ИТ и Национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас.“

Такава електронна платформа бе направена в завършен вид в Института по математика и информатика, също чрез договор между МОН и ИМИ, през 2021 г. в рамките на Програма „Образование с наука – 2“. Предшественикът на платформата, наречен „Жив архив“, е завършен по програма „Образование с наука – 1“. С настоящия договор, МОН възлага на ИМИ да извърши надграждане и усъвършенстване на тази електронна платформа с цел тя да може да бъде използвана при провеждането на държавните зрелостни изпити по информатика и информационни технологии.

В състезателната информатика у нас и в международен мащаб, участниците се оценяват по правилно решените задачи. Всяка задача се решава с написване на програма на език за програмиране и, разбира се, следва проверяване на правилността. За разлика от много други научни състезания и олимпиади, тук правилността се проверява с компютърна система, което изключва човешка намеса и пристрастност. Точно това извършва споменатата платформа – българско творение. А в „живия архив“ са събрани няколко хиляди задачи от предишни състезания и всеки желаещ може да се опита за самоподготовка да реши всяка от тях, да изпрати решение и платформата автоматично ги оценява.

Разбира се, по света съществуват подобни платформи, но когато програмистите са „под ръка“ на организаторите и журито на състезанията, промени с цел усъвършенствания могат да се правят много по-лесно. Именно така експертите в МОН забелязват, че може да се направи следващо надграждане – след подходяща модификация платформата да се ползва и за зрелостни изпити – например по информатика, където част от изпита наподобява решаване на задача от състезание по информатика.

За осъществяването на поставената задача, в ИМИ бе сформиран екип, който да се заеме с разработката и надграждането на платформата. В него участват Емил Келеведжиев (ръководител), Тодор Брънзов и Петър Пламенов Петров, който е главният програмист и идеолог на системата. Петър Петров е възпитаник на Шуменската природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“, която завършва с отличие. През 2015 година, заедно със своя ученик Марин Шаламанов, става носител на Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ на Президента на Република България. Призът им е присъден заради спечелените челни места в някои от най-трудните международни ученически олимпиади в направленията информатика и информационни технологии. След няколко години двамата започват да полагат основите на платформата, която първоначално работи като разработващ се прототип.

През последните 10 години Петър Петров работи и натрупва опит като старши програмист в софтуерните фирми Ocado и SAP Labs Bulgaria. Ръководител е на младежките национални отбори по роботика и информатика и е член на Националната комисия за националните олимпиади по информатика.

През 2019 г. става един от създателите на успешния стартъп „Олимпийци“ – школа по състезателна математика и информатика за ученици от 5. до 12. клас. Възпитаници на школата попадат над 50 пъти в топ 10 на националните състезания по математика и над 40 пъти в топ 10 на националните състезания по информатика.

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ, наричан „матура“) по информатика и информационни технологии ще бъде проведен за първи път през тази година. Най-голям интерес зрелостниците проявяват към информационните технологии. Дванадесетокласниците, които са подали заявление да положат изпит по предмета като профилиращ, са 1044. Като трета матура по профилиращ предмет ще се явят 39 ученици, а 14 – като трета матура, но върху учебното съдържание от общообразователната подготовка. На ДЗИ по информатика се очакват 255 зрелостници.