Осемнадесетата годишна среща BGSIAM’23  на българската секция на SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) ще се проведе от 11 до 13 декември 2023 г. в Единния център за иновации на Българската академия на науките (София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.26Б). Събитието ще се проведе хибридно – на място и онлайн.
Традиционно срещата дава възможност за обмен на изследователски опит и идеи на математици, компютърни учени, инженери и други учени и обхваща широк спектър от изследователски теми, включително математическа физика; числен анализ; високопроизводителни изчисления; оптимизация и контрол; математическа биология; стохастично моделиране; машинно обучение; дигитализация и изображения; големи данни; усъвършенствани изчисления в екологични, биомедицински и инженерни приложения и др.
Гост-лектори на тазгодишната среща ще бъдат:
  • Dr. Daniela Doneva, Emmy Noether Research Group Leader at the University of Tübingen, Germany, Title: Numerical relativity simulations in theories beyond General Relativity
  • Professor Radka Stoyanova, University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine, USA, Title: Radiogenomic Characterization of MRI Habitats for Effective Management of Prostate Cancer
  • Professor Daniel Dantchev, Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Title: Fluctuation-induced Interactions in Micro- and Nano-systems: Survey of Analytical Results for Basic Models
Повече информация за BGSIAM’23 може да бъде намерена на уебстраницата на конференцията: http://www.math.bas.bg/bgsiam/bgsiam23_announcement.htm