Стартира третият, заключителен  етап от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Тук може да откриете информация и необходимите документи за кандидатстване, както и Указания за изпълнението на Програмата, които са в сила от януари 2020 година.

Съгласно указанията, изпратени до директорите на институтите на БАН,
като изрично условие е  посочено, че финансовите средства трябва да се изхарчат до края на 2021 г.

Заявките за кандидатстване трябва да бъдат класирани от Комисията към ИМИ и одобрени от Научния съвет на ИМИ. Те трябва да постъпят в Канцеларията на ИМИ и да бъдат изпратени на адрес office@math.bas.bg, както и на председателя на комисията акад. Веселин Дренски на drensky@math.bas.bg не по-късно от края на работното време на 5 февруари 2021 г.

Всички млади учени и постдокторанти, които желаят да участват за първи път в Програмата, трябва да подадат съответните документи, както е указано по-горе.

Постдокторантите, чиито тригодишни проекти са одобрени за финансиране за първия и втория етап от Програмата и са легитимни бенефициенти за поне шест месеца след изтичане на договора, се финансират и за третия етап от Програмата.

Необходимо е кандидатите – млади учени, изрично да посочат дали вече са членове на колектива и ще бъдат назначени с допълнително споразумение,  или са новоназначени изцяло с възнаграждение по Програмата.