На 9 септември 2017 г. от 9:00 часа в  конферентната зала „Георги Баев“, културен център „Морско казино“ гр. Бургас, Българска академия на науките и Институт по математика и информатика организират Национален информационен ден „Сериозни образователни игри за нови образователни приложения“, на който ще бъдат представени научни и научно-приложни резултати на проект „Сериозни образователни игри като съвременен инструмент за нови образователни приложения“ (Договор № ДСД-2/05.04.2017 г. между БАН и ИМИ-БАН от ПМС № 347, Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти“).

В проекта „Сериозни образователни игри като съвременен инструмент за нови образователни приложения“ се разработват модели, съдържание и технологични решения на сериозни игри, представящи Тракийската цивилизация и култура. За подбор и изграждане на съдържанието се използват утвърдени от МОН учебни пособия, антични извори на разкрити по време на археологични разкопки архитектура и артефакти, както и изследвания на български учени. Целта на играта е чрез преминаване през помещенията на разкритата сграда под Оструша могила (Долината на тракийските царе край град Казанлък), обучаемият да придобие знания за основни характеристики за Тракийската цивилизация и култура. За визуалния дизайн на играта са използвани цифрови копия на проучени Тракийски гробници, хероони, светилища и откритите във и извън тях въоръжения и съкровища.

На информационен ден „Сериозни образователни игри за нови образователни приложения“ ще бъдат показани още образователни 3D сериозни игри за Българското килимарство и проекти на сериозни образователни игри за военно-историческото наследство и национална идентичност.

Национален информационен ден „Сериозни образователни игри за нови образователни приложения“ ще се проведе в рамките на Седмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2017 (http://dipp2017.math.bas.bg), 7-9 септември, 2017 г., гр. Бургас, организирана под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“.