На 14 юли 2021 г. на Националния колоквиум по математика, който се проведе от 16 часа в Заседателната зала на ИМИ, проф. Грета Панова от Университета в Южна Калифорния изнесе доклад на тема “Колко е трудно да се докаже сложност? От теорията на изчислителната сложност до алгебричната комбинаторика и обратно”.

Проф. Панова е носител на Наградата на ИМИ за 2020 година. По традиция тази награда се връчва на тържествена церемония по време на Международната конференция Mathematics Days in Sofia. Конференцията, която трябваше да се проведе през миналата година, бе отменена поради усложнената епидемиологична обстановка в България и по света. Организаторите обявиха намерението си да я проведат отново през 2023 година.

Наградата на ИМИ за 2020 година бе връчена на проф. Панова лично от Председателя на Комитета за Наградата академик Веселин Дренски. Той замени на този пост внезапно напусналия ни академик Благовест Сендов.

Грета Панова е родена в София. Завършва софийската Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“. Като ученичка участва в три международни олимпиади по математика (в Румъния през 1999 г., в Южна Корея през 2000 г. и в САЩ през 2001 г.) и печели два сребърни и един златен медал.

През 2005 г. тя получава бакалавърска степен в Масачузетския технологичен институт, през 2006 г. става магистър в Университета на Калифорния в Бъркли, а през 2011 г. защитава докторска дисертация в Харвард под ръководството на Ричард Стенли.

Работи в областта на алгебричната комбинаторика и нейните приложения в геометричната теория на изчислимостта, теория на вероятностите и статистическата механика. Тя е автор на над 40 статии, между които публикации в Journal of the American Mathematical Society, Advances in Mathematics, Annals of Probability. Голяма част от нейната работа е свързана с теорията на представянията на симетричната група и по-специално с коефициентите на Кронекер. Между тези резултати е опровержението на единствения настоящ подход за решаване на алгебричния вариант на P vs NP, основния проблем в теоретичната информатика. Грета Панова също прилага теорията на симетричните функции като нов метод в изучването на вероятностното поведение на димерни модели в статистическата механика.