На международната конференция “Компютърни системи и технологии” (CompSysTech’17), проведена в Русе на 23-24 юни 2017 г., докладът на ас. д-р Александър Илиев и проф. дмн Петър Станчев на тема Smart Multifunctional Digital Content Ecosystem Using Emotion Analysis of Voice получи наградата “Най-добър доклад”. Докладът ще бъде публикуван в сборника от конференцията, който се реферира от ACM – Association for Computer Machinery.

Проф. Станчев може да се похвали с още едно постижение –  в академичния портал Academia той е в първия 1% на учените по брой четения на негови статии в последните 30 дни – 111 уникални потребители са прочели 217 негови статии.