Институтът по математика и информатика, Сколковският научно-технологичен институт и Институтът по проблеми на предаване на информация на Руската академия на науките организират шестнадесетата Международна конференция по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането. Събитието ще се състои в периода 2 – 8 септември 2018 г. в Светлогорск (Калининградска област, Русия).

Темите, които ще бъдат в центъра на обсъждане по време на конференцията, са:

  • линейни кодове
  • комбинаторни кодове и дизайни
  • алгебрично-геометрични кодове
  • бързо декодиране
  • канали за множествен достъп
  • нови математически задачи в Теория на кодирането
  • комбинаторни свойства на редиците
  • кодово-базирана криптография

Повече информация можете да откриете на сайта на събитието – http://acct2018.skoltech.ru