Международният ден на математиката ще бъде отбелязан за първи път на 14 март тази година по целия свят. Всяка година на тази дата ще бъдат организирани различни събития за ученици, студенти и широката общественост, които ще се провеждат в музеи, библиотеки,  различни институции и др.

14 март е избран за Международен ден на математиката (International Day of Mathematics – IDM), тъй като на тази дата в много страни се отбелязва т.нар. „π-ден“. Той е наречен така на числото π, което е приблизително равно на 3.14.

В края на миналата година Международният математически съюз (International Mathematical Union (IMU) предложи на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята Генерална конференция през ноември 2019 година ЮНЕСКО подкрепи предложението на IMU.

Всяка година честванията ще бъдат обединявани под различно мото, което ще бъде обявявано от IDM. Идеята е по този начин да се обогатяват идеите за празника, да се предизвиква креативността и да се улесняват връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година мотото е Математиката е навсякъде. Повече четете на everywhere.idm314.org.

Как ще бъде отбелязан по света първият Международен ден на математиката, може да прочетете на www.idm314.org.