Снимка: alreporter.com

Всяка година Денят на Земята – 22 април – отбелязва годишнината от раждането на съвременното екологично движение през 1970 година. Идеята за национален ден, фокусиран върху проблемите на околната среда, е на Гейлорд Нелсън, американски сенатор от Уисконсин, който става свидетел на опустошенията от масовия разлив на петрол в Санта Барбара, Калифорния, през 1969 год. Вдъхновен от студентското антивоенно движение по това време, Нелсън осъзнава, че ако успее да влее енергията от възникващото обществено съзнание за замърсяването на въздуха и водата, това ще включи опазването на околната среда в националния политически дневен ред.

Първите отбелязвания на Деня на Земята се провеждат през 1970 г. в 2000 колежи и университети, около 10 000 начални и средни училища и стотици общности в Съединените щати. Денис Хейс, организатор на Деня на Земята през 1970 г., споделя, че това е „най-големият светски празник в света, който се празнува от повече от един милиард души всяка година“.

Конференцията на ООН за околната среда от 1972 г. в Стокхолм бележи началото на глобалното осъзнаване на взаимозависимостта между хората, другите живи видове и нашата планета. Тогава се създават Световният ден на околната среда – 5 юни и Програмата на ООН за околната среда.

През 1990 година Денят на Земята става световен, мобилизирайки повече от 200 милиона души в 141 страни и издигайки екологичните въпроси на световната сцена. Дава се огромен тласък на усилията за рециклиране в световен мащаб и се проправя път за срещата на върха на ООН през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от академик Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята.

На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва т.нар. Клетва в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.

Международният ден на Земята се чества, за да напомни на всеки от нас, че Земята и нейните екосистеми ни осигуряват живот и храна. Отбелязването му дава възможност за повишаване на обществената осведоменост по света за предизвикателствата, свързани с благополучието на планетата и целия живот, който тя подкрепя.

През 2005 г. Генералната асамблея на ООН обявява 2008 г. за Международна година на планетата Земя, убедена, че образованието в областта на науките за Земята предоставя на човечеството инструменти за устойчиво използване на природните ресурси и за изграждане на научната инфраструктура, необходима за устойчивото развитие.

В резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2009 година се изтъква необходимостта да се постигне справедливо равновесие между икономическите, социалните и екологичните нужди на настоящите и бъдещите поколения, и да се насърчава постигането на хармония с природата.