Документи на акад. Веселин Дренски – кандидат за директор на Института по математика и информатика – БАН във връзка с обявения конкурс от  УС на БАН:

Автобиография
Списък на публикациите
Списък на цитатите
Програма за управление и развитие на Института по математика и информатика при БАН 2017-2020 година
Списък на докторанти и дипломанти на кандидата и тяхната реализация.