На 8 октомври тази година Събранието на академиците на Българската академия на науките избра за свой чуждестранен член професор Максим Концевич. Неговата номинация бе издигната по инициатива на секция „Анализ, геометрия и топология“ на Института по математика и информатика и бе подкрепена от Научния съвет на Института.

Максим Концевич е професор в Института за висши научни изследвания (IHES), Париж и изтъкнат професор в Университета на Маями. Той е един от водещите математици и теоретични физици на 20. и 21. век с изключителни приноси в алгебричната геометрия, алгебричната топология и геометричните аспекти на математическата физика, като теорията на възлите, деформационното квантоване и огледалната симетрия.

Проф. Концевич е автор на редица нови идеи и теории с огромно влияние върху развитието на съвременната математика и теоретичната физика: Деформационното квантуване, Хомологичната огледална симетрия, Инвариантите на Доналдсън-Томас и wall-crossing структури, Некомутативната теория на Ходж, Периоди и мотивно интегриране, Теорията на Громов-Уитън и др. Основните му резултати са публикувани в над 50 статии в най-престижните математически и физически списания и са цитирани повече от 12000 пъти. Проф. Концевич е бил научен ръководител на 12 докторанти, сред които известните математици Сергей Баранников, Тони Ю, Фабиан Хейдън и Александър Уснич и на над 30 постдокторанти, сред които и младите български математици Пенка Георгиева и Георги Димитров.

Работите на проф. Концевич са високо оценени от световната математическа общност. На Световния математически конгрес в Берлин през 1998 г. той е отличен с Фийлдсов медал за решаването на четири крупни геометрични задачи, което дава силен тласък в развитието на редица важни области в математиката и математическата физика. Това е най-високото математическо отличие, което често пъти се сравнява с Нобеловата премия в другите науки. Проф. Концевич е носител и на много други престижни награди: EMS Prize (1992), Otto Hahn Medal (1992), Henri Poincaré Prize (1997), Prize of the International Congress of Mathematical Physics(1997), Chevallier de Legion d’Honneur (2004), Crafoord Prize (2008), Shaw Prize (2012), Fundamental Physics Prize (2012), Breakthrough Prize in Mathematics (2014) и др. Той е член на Френската академия на науките (2002), чуждестранен член на Националната академия на науките, САЩ (2015) , Доктор Хонорис кауза на университетите в Архус (2014) и Виена (2015), и почетен член на Лондонското математическо общество (2016).

Сътрудничеството на проф. Концевич с български математици и физици датира още от студентските му години в Московския държавен университет. То продължава и до днес в съвместни изследвания и публикации с българските математици Тони Пантев и Людмил Кацарков, и като научен ръководител на Пенка Георгиева и Георги Димитров. Всички те са чести негови гости в Института за висши научни изследвания (IHES), Париж. Трябва да се отбележат и дългогодишните научни контакти на проф. Концевич с известния български физик акад. Иван Тодоров.

Проф. Концевич беше пленарен докладчик в първото издание на международната конференция „Математически дни в София“, която бе създадена и проведена по инициатива на Института по математика и информатика за първи път през 2014 г. Неговото участие допринесе в значителна степен за утвърждаването на този престижен научен форум на българската математическа общност по света.

Той участва много активно в първоначалните обсъждания за създаването на Международния център за математически науки към Института по математика и информатика (МЦМН) заедно с покойния акад. Благовест Сендов, акад. Юлиан Ревалски, акад. Веселин Дренски, акад. Иван Тодоров, чл.-кор. Олег Мушкаров, проф. Юри Чинкел и проф. Людмил Кацарков. Проф. Концевич е член на Управителния съвет на МЦМН. На 17 август тази година той проведе уебинар на тема Integral PL actions from birational geometry. Уебинарът бе организиран от МЦМН съвместно с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami.

Неговата световна известност и репутация на изключителен учен го правят незаменим посланик на българската наука и българската научна общност в най-престижните световни научни центрове и научни форуми.