За двадесет и втори пореден път Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) организира своята Лятна изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’22). Тя ще се проведе хибридно от 24 юли до 13 август, като през първата седмица учениците ще слушат лекции дистанционно, а след това школата ще продължи в Творческия дом на БАН във Варна.

За участие в програмата на ЛИШ тази година се класираха 46 ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

В школата вече традиционно има международно участие и официалният език, на който тя се води, е английски. Тридесет и един са средношколците от България, а заедно с тях в школата ще участват ученици от Албания, Азербайджан, Бразилия, Индия, Катар, Саудитска Арабия и САЩ. Трима от тях ще дойдат на място в България, а останалите ще продължат работата със своите ментори дистанционно.

Научната програма на ЛИШ’22 включва лекции от водещи специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Форматът на лятната школа предвижда всеки ученик да работи самостоятелно или в съавторство върху индивидуален проект по конкретна тема с помощта на ментор. Това дава възможност на учениците да изградят силни професионални и академични връзки, които в бъдеще да прераснат в по-задълбочено сътрудничество.

В последните два дни на школата се организира семинар, на който учениците представят своите разработки. Голяма част от тях продължават да развиват проектите си и след приключването на школата и всяка година възпитаници на ЛИШ представят работите са на национално и международно ниво. Част от тях стават лауреати на някои от най-престижните европейски и световни научни панаири, като Европейското състезание за млади учени (EUCYS), Международния панаир по наука и технологии (Intel ISEF), Expo Sciences и други. Не са изключение и научни публикации по теми, разработвани на ЛИШ.

В последните дни на школата ще се представи тазгодишният български участник в Research Science Institute (RSI) – престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ (по един от всеки щат) и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Ученическият институт извършва селекцията за RSI въз основа на представянето на учениците в мероприятията на УчИМИ, след провеждане на специално интервю. Илияс Номан ще пристигне малко след края на школата в Бостън, за да разкаже за изследователския проблем, върху който е работил, и за преживяванията си по време на RSI’22.

Провеждането на Лятната изследователска школа тази година е възможно благодарение на учредителите на УчИМИ – Съюза на математиците в България, Фондация „Еврика“, МФ „Св. св. Кирил и Методий“, Института по математика и информатика на БАН и не на последно място – програмата „Образование с наука“, осъществявана съвместно от МОН и БАН.