На 14 февруари 2021 год., неделя, ще се проведе еднодневна научно-практическа конференция “Динамична математика в образованието”. Конференцията се организира от секция Образование по математика и информатика на ИМИ-БАН.

Целта е да бъде споделен и анализиран натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще представят свои разработки, свързани с образованието по математика и информационни технологии, които са създадени на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.; устройства и уреди за динамично представяне на математически факти; етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Ще бъдат наградени петима учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика.