На 12 и 13 май т.г. екип на ИМИ-БАН с ръководител доц. Тони Чехларова взе участие в седмото издание на Софийския фестивал на науката, създаден през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Екипът представи математически пърформанс на тема Симетрии, в който участниците се научиха да откриват различните видове симетрии в природата и в произведенията на изкуството и се запознаха с интересни техни свойства. В екипа на ИМИ-БАН участваха доц. Евгения Сендова, д-р Георги Гачев, докторант Галя Пенчева – представители на секцията „Образование по математика и информатика”, и студенти от Лесотехническия университет и Нов български университет.

Особен интерес предизвикаха логическите задачи, свързани с кодиране и декодиране. При решаването им учениците впрегнаха новопридобитите знания за симетриите. Качени на сцената, петима от тях успяха да напишат „СОФИЯ” с помощта на вградените в телефоните им фенерчета, така че да се вижда правилно от публиката.

Пърформансът завърши с покана за посещение на щанда на ИМИ-БАН, на който на следващия ден екипът представи различни превъплъщения на икосаедъра. В продължение на 7 часа щандът се радваше на нестихващ интерес – малки и големи доказаха силата на образователния подход „learning by making” (учене чрез конструиране). Работата в екип (баби и дядовци с внуците си, родители с деца, учители с ученици) даваше най-добри резултати, като често децата влизаха в ролята на учители…

Колеги от други научни-изследователски институции, висши учебни заведения, учители се запознаха с образователните дейности на ИМИ-БАН – платформата Виртуален училищен кабинет, национални и европейски проекти, свързани с изследователския подход в природоматематическите науки, информатиката и информационните технологии. В последвалите дискусии набелязахме планове за съвместни инициативи и проекти.

Най-голямо признание за усилията получихме от един малък кандидат-математик, Дамян, който ни написа: „Много сте яки!”. А друг малък юнак гордо сподели: Моето не стана икосаедър, но е истинска виеща се змия! Така че, драги колеги, гответе се за младо попълнение на Института в близките години!