На 5 февруари 2019 год., в Института по математика и информатика при БАН се проведе поредното интервю на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) за определяне на двамата участници в Международната лятна изследователска програма за ученици RSI (Research Science Institute).

Журито бе в състав: доц. Евгения Сендова (председател), чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, проф. Емил Колев (ръководител на УчИМИ), Емил Кeлеведжиев (заместник-ръководител на УчИМИ), проф. Нели Манева, доц. д-р Златогор Минчев, доц. д-р Станислав Харизанов (участник в RSI 2000), Константин Делчев от Клуб „Млади таланти“. По традиция в интервюто участваха и миналогодишни победители и участници в лятната школа на RSI – гост на журито тази година бе Чавдар Лалов от МГ „Гео Милев“, Плевен. Михаил Тачев, главен секретар на Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, която е сред основателите на УчИМИ, също подкрепи работата на журито и пожела успешно представяне на участниците.

Тази година журито избра българските представители в Research Science Institute да бъдат Димитър Чакъров от МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, и Антоан Георгиев от ПМПГ “Св. Климент Охридски”, Монтана. Техни подгласници и резерви са Димо Чанев от Софийската математическа гимназия и Стефан Хаджистойков, също от СМГ.

За участие в надпреварата за престижната изследователска школа тази година бяха поканени 16 ученици, представили се отлично със своите проекти в Ученическата конференция на УчИМИ, която се проведе в Пазарджик от 11 до 13 януари. Днес на интервю се явиха 13 от тях, които ще представят своята работа пред журито в последователност, определена от самите тях. Това бяха:

1. Анна Росенова Михалкова – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

2. Антоан Бисер Георгиев – 11. клас, ПМПГ “Св. Климент Охридски”, Монтана

3. Виктор Стилиянов Колев – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

4. Владимир Войков Стоянов – 11. клас, 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”, София

5. Дейвид Йорданов Каменов – 11. клас, ПМПГ “Св. Климент Охридски”, Монтана

6. Димитър Атанасов Чакъров – 11. клас, МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив

7. Димо Димов Чанев – 11. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

8. Иван Венциславов Георгиев – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

9. Йордан Цветков Цветков – 11. клас, МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив

10. Калоян Тодоров Фачиков – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

11. Никола Мартинов Стайков – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

12. Стефан Мартинов Хаджистойков – 10. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

13. Цветелин Костадинов Цецков – 11. клас, ПМПГ “Св. Климент Охридски”, Монтана

Всеки от участниците имаше на разположение по 15 минути – 10 за въпросите на журито и 5 за да представи специалния си талант.

От кандидатите се изисква да умеят да дискутират не само по теми, близки до темата на проектите им, но и по най-разнообразни и неочаквани и за самите тях такива. Всеки участник трябва да представи пред журито свое хоби или талант, като често представители на самото жури биват въвлечени в демонстрирането им пред останалите.

Какво е RSI?

Всяко лято 80 изявени ученици от цял свят се събират в Масачузетския технологичен институт (MIT) за да участват в Международната лятна изследователска програма за ученици (Research Science Institute – RSI). Участниците имат възможност да преживеят целия изследователски цикъл от началото до края. Те четат най-актуалната литература в своята област, изготвят и изпълняват подробен изследователски план и предоставят устни и писмени доклади в стил конференция за своите открития.

Обучаващите се в RSI участват първо в седмица на интензивни STEM-класове, където с тях работят изтъкнати преподаватели. „Сърцето“ на RSI е петседмичният изследователски стаж, където учениците изготвят своите индивидуални проекти под ръководството на ментори, които са опитни учени и изследователи. По време на последната седмица на RSI учениците подготвят писмени и устни презентации на своите изследователски проекти.

Всяка държава, която изпраща свои участници в най-престижното световно лятно училище, има свои правила и процедури, по които ги определя. Ученическият институт по математика и информатика провежда интервюто за определянето на българските участници в RSI от 2001 година насам. От 2011 г. българското участие в RSI се финансира от Фондация “Америка за България”.