В рамките на Седмата международна конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage – DiPP2017”, организирана под патронажа на ЮНЕСКО, ще бъде представена изложбата “Между Бога и хората” на уникални камбани от цяла България. Постерите съдържат снимки от фотоархива на фонда „Знания за камбани” (BELLKNOW) на Институтa по математика и информатика към Българската академия на науките, паспорти на камбани, аудио и видео информация за камбаните, реализирани чрез съвременни мултимедийни технологии.

Откриването на изложбата е на 7 септември 2017 от 17.00 часа в Морското казино в Бургас. Организатори на изложбата са Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките и Регионалният академичен център – Бургас.

Представените интердисциплинарни изследвания в област Камбанология са резултати от два проекта на ИМИ – БАН. Началото е поставено с проекта „BELL” (МОН), стартирал през 2007 г. с одобрението Великотърновската митрополия. Партньори на ИМИ-БАН по проекта са ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Национален военен университет, ИЕФЕМ при БАН, Институт по механика към БАН, Регионален исторически музей – Велико Търново, Народна библиотека – Велико Търново, професионални фотографи и видеооператори.

Изследванията на ИМИ-БАН по темата продължават с проекта “BELLKNOW” за създаване на фонда „Знания за камбани”, стартирал през 2009. Изложбата се осъществява с финансовото съдействие на Фондация “Покров Богородичен”.