Двойният брой на Списание по информатика Сердика (том 9, брой 3-4, 2015) излезе от печат в края на 2016 г. Този брой е посветен  на 80 години от рождението на проф. Едуард Фридман, учен с международна известност, иноватор в образованието, активен деец в хуманитарната сфера, почетен член на СМБ, и член на редколегията от създаването на списанието.

Главният редактор, проф. Петър Станчев, възложи на Евгения Сендова почетната задача да бъде отговорен редактор на броя. Тя организира интервюта с известни американски учени, запознати с дейността на Едуард Фридман – Сидни Алтман (нобелов лауреат по химия), Виктор Лорънс (член на Американската академия на изобретателите), Джеймс Макклилън III (професор по история на науката към технологичния институт Стивънс) и Чарлз Фъргюсън (президент на Федерацията на американските учени). Да представят свои резултати и визия за приложението на дигиталните технологии в науката и образованието бяха поканени български учени, чиито експертност и научни интереси са свързани с различни аспекти от дейността на проф. Фридман. В изданието е публикувана (за първи път в оригинал) и речта на юбиляря при получаване на титлата доктор Honoris causa на СУ „Кл. Охридски“ Едисон и Св. Кирил  – в търсене на общото.

               

Освен авторите съществен принос за качеството на тази книжка имат Иван Держански, Олена Сирук, Аврам Ескенази, Таня Пархоменко и Беки Овадиева.

Ето и отзива на проф. Фридман:

И превод, който не претендира за достатъчно добра апроксимация на оригинала:

Изданието е чудесно! Вижда се, че в създаването му е вложено огромно старание и усърдие. Дълбоко съм трогнат.Макар то да е интелектуален продукт, в който съм в центъра на вниманието, аз го възприемам като проява на особената българска култура. Изразът на почит по такъв начин отразява дълбоката ценностна система на вашето общество. Фактът, че толкова хора са отделили ценно време, за да размишляват върху живота на един осемдесетгодишен човек, който ги е посетил преди 34 години, е изключителен. Няма много места по света, където биха направили такова нещо. Личи си колко цените духовната сфера, образованието,приятелството и социалната сплотеност – нещо, което рядко се среща.Това ме кара да се чувствам още веднъж благодарен, че през1991 година толкова правилно избрах България от списъка на възможните дестинации по линия на Фулбрайт.

С обич и благодарност: Ед Фридман

И накрая – няколко думи от Олена Сирук за мисията на списанието:

Списание по информатика Сердика (http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing) публикува оригинални научни и обзорни статии по всички основни направления на информатиката в съответствие с класификатора АСМ Computing Classification System (1998). Списанието е ценен научен форум особено за младите учени и докторантите в областта на информатиката, информационните и комуникационни технологии и технологии за обработка на знания и иновационни приложения на науката. От 2008г. стартира рубрика за публикуване на успешно защитени дисертационни трудове по информатика. Целта е да се популяризират най-нови резултати на млади български учени в началото на тяхната кариера.

Изданието е партньор на Математическо списание Сердика и се стреми към същия висок професионален стандарт. С тази цел в редколегията са включени изтъкнати специалисти по широк спектър от теоретични и практически области на информатиката и сродните с нея науки. Членовете на редколегията са професори в престижни университети като: Университета в Тел Авив, Университета на Мериленд, Техническия университет на Крит, Института по компютърни изследвания и Математическия институт Алфред Рени на Унгарската академия на науките, Института по информационни технологии и образование в Москва, Щатския Университет в Колумбия, Университета Кетеринг в САЩ и др. Същевременно повечето от членовете на редколегията са членове и на други редколегии на световно известни научни списания като Journal of Statistical Planning (USA), Discrete Mathematics (USA), Random Structures. Това е гаранция за високото ниво на научните публикации в Списание по информатика Сердика, както и за осъществяване на амбицията да бъдат публикувани само статии, които са в крак с новостите и постиженията в различни аспекти на информатиката в световен мащаб.

Всички предложени статии трябва да бъдат препоръчани за публикуване от член на редколегията и рецензирани от двама специалисти в съответната област.

Списанието е включено в списъка за рефериране от основното европейско реферативно списание Zentralblatt für Mathematik, както и VINITI, EuDML, Google Scholar, OpenAIRE.

Очакваме вашия принос към следващите броеве на  Списание по информатика Сердика.