Съюзът на математиците в България създаде нова рубрика “Извънредна математика”, в която ще се публикуват книги, статии, лекции, списания, примерни тестове и линкове към актуални състезания, свързани с олимпиади по математика и математическа литература за ученици.

Един от свободно достъпните ресурси е списание Математика. Засега на сайта са достъпни броевете до 2015 година, но се работи активно за добавяне и на следващите броеве. Материалите в списанието са предназначени за ученици и преподаватели и за всички, които се интересуват от обучението по математика в България.

В списание Математика може да се намерят материали за:

  • извънкласна подготовка на учениците от 4. до 7. клас като основа за развитието на математическите таланти;
  • подготовка на учениците от 7. клас за външно оценяване и приемни изпити;
  • подготовка на учениците от 8. – 12. клас за участие в математически състезания;
  • подготовка на учениците от 12. клас за матура и кандидат-студентски изпити.

Списанието публикува информация (задачи, решения, победители) за национални и международни математически състезания.