За 11-а поредна година организаторите на престижния научен конкурс „За жените в науката“ ще отличат най-талантливите дами, учещи и работещи в сферата на природните науки.

Срокът за кандидатстване е 31 май 2021 г., а всяка от лауреатите ще получи стипендия в размер на 5000 евро.

Програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, която се организира в над 117 страни по цял свят, се провежда за единадесета поредна година в България. Това е уникална, пионерска програма, която има за цел да промотира жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Всяка година програмата „За жените в науката“ отличава високи научни постижения в областта на естествените науки и насърчава таланти от целия свят.

Националните стипендии „За жените в науката“ в България са създадени през 2010 г. Те са предоставени от партньорството между L’ORÉAL и Националната комисия на България за ЮНЕСКО с подкрепата на трети партньор за България – Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Стипендиите, предназначени да предоставят практическа помощ на победителите за предприемане на изследователска дейност в избраните от тях области, се присъждат всяка година на две изключителни изследователки в България.
За стипендиантската програма за 2021 г. могат да кандидатстват млади жени учени от цяла България със свой авторски научен проект в сферата на природните науки.

Кандидатурите ще бъдат приемани и без подпис от научен ръководител или печат на съответната научна институция, заради епидемичната обстановка, а кандидатите се призовават да подават документите си само онлайн.

Повече информация да кандидатстването може да откриете на www.zajenitevnaukata.bg.

Неведнъж наша колега е печелила националната стипендия по програмата „За жените в науката“. През 2018 година лауреат на престижната награда стана д-р Мира Бивас от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Темата на проекта, с който тя впечатли журито, бе „Тангенциална трансверзалност във вариационния анализ“, чиято цел е изследване на понятието трансверзалност в контекста на вариационния анализ.

През 2019 година престижната награда бе присъдена на д-р Мария Джумалиева-Стоева, която бе постдокторант в секция Математически основи на информатиката в ИМИ по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Темата, с която д-р Джумалиева-Стоева спечели журито, бе „Граници за обем и класификация на нелинейни кодове“ в направление Теория на кодирането.

Международната програма, като част от програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, е създадена през 2000 г., за да определи и награди петнадесет заслужили, всеотдайни и талантливи млади жени от цял свят, притежатели на докторска степен, активни в сферата на природните науки. Програмата се провежда на международно ниво, с цел да се гарантира балансирано географско участие – максимум по три млади жени от всеки от петте геокултурни региона в света всяка година получават стипендии. Международните отличия се присъждат, за да помогнат на обещаващи жени учени да заемат изследователски позиции в други страни, да предприемат изследователски проекти извън техните родни страни в някои от най-престижните лаборатории в света. Те насърчават международното научно сътрудничество и развитието на междукултурни мрежи.

Създадени от дъщерните дружества на L’Oréal по света с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО, националните стипендии „За жените в науката“ са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Стипендиите са предназначени да осигурят практическа помощ на победителите за извършване на изследователска дейност в избраните от тях области.