Националната стипендиантска програма “За жените в науката” в България е създадена в рамките на международното партньорство между L’ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се присъждат на забележителни млади жени учени в целия свят, като им осигуряват достъп до международна научна общност, насърчават ги и им дават възможност да продължат изследванията в своята научна сфера, като ги подкрепят в момент, който може да е решаващ за тяхната научна кариера. Стипендиите се връчват с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

И тази година програмата ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка с цел да се отдаде заслуженото внимание на българските жени учени, които да бъдат стимулирани да продължават да се занимават с наука.

Срокът за кандидатстване за стипендиите е удължен до 30 април 2020 г.

Стипендиите, предназначени да предоставят практическа помощ на победителите за предприемане на изследователска дейност в избраните от тях области, се присъждат всяка година на две изключителни изследователки в България.

През 2019 год. една от носителките на наградата бе д-р Мария Джумалиева-Стоева – постдокторант в секция Математически основи на информатиката в ИМИ по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Темата, с която д-р Джумалиева-Стоева спечели журито миналата година, бе „Граници за обем и класификация на нелинейни кодове“ в направление Теория на кодирането. Освен актуална, темата е интересна и заради своето приложение при защита на информацията при нейното предаване.

През 2018 год. лауреат на престижната награда стана д-р Мира Бивас от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Темата на проекта, с който тя впечатли журито, бе „Тангенциална трансверзалност във вариационния анализ“, чиято цел е изследване на понятието трансверзалност в контекста на вариационния анализ.

Международната програма, като част от програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, е създадена през 2000 г., за да определи и награди петнадесет заслужили, всеотдайни и талантливи млади жени от цял свят, притежатели на докторска степен, активни в сферата на природните науки. Програмата се провежда на международно ниво, с цел да се гарантира балансирано географско участие – максимум по три млади жени от всеки от петте геокултурни региона в света всяка година получават стипендии. Международните отличия се присъждат, за да помогнат на обещаващи жени учени да заемат изследователски позиции в други страни, да предприемат изследователски проекти извън техните родни страни в някои от най-престижните лаборатории в света. Те насърчават международното научно сътрудничество и развитието на междукултурни мрежи.

Създадени от дъщерните дружества на L’Oréal по света с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО, националните стипендии „За жените в науката“ са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Стипендиите са предназначени да осигурят практическа помощ на победителите за извършване на изследователска дейност в избраните от тях области.

Друга важна част от стипендиантската програма са подкрепата, обучението и възможностите за създаване на контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни сътрудничества и публикации и по-висока оценка на работата им.

Повече информация за кандидатстването може да откриете на www.zajenitevnaukata.bg.