На 25 януари 2023 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 501 на Института по механика, ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 4, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ. Заседанието се провежда съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на Института по математика и информатика. Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. 

В дневния ред на заседанието са включени приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2022 година, както и приемане на допълнение в Правилника за  дейността на ИМИ (от предното ОСУ).