Във връзка с въведеното извънредно положение в страната
като резултат от епидемията на коронавирус (COVID-19)
директорът на ИМИ нарежда:

  • Да се ограничи до минимум присъствието в ИМИ на сътрудниците и администрацията на ИМИ,
    като при възможност задълженията се изпълняват дистанционно.
  • Ръководителите на административни отдели да направят график за присъствената работа на персонала,
    като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на отдела
    и на дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни.
  • Ако е необходимо, да се намали работното време на канцеларията, библиотеката и другите отдели на ИМИ.

Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

Разширява се Заповед № 92/13.03.2020 г., като се въвежда ограничаване на достъпа на всички завръщащи се от чужбина лица и 14-дневен карантинен период за тях.

Заповедта на акад. Дренски от днес, 16 март, вижте тук.