„Европейска нощ на учените 2023“ се осъществява по проект 101061564 — K-TRIO — HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт Европа“, дейности „Мария Склодовска Кюри“. Проектът се стреми да приближи учените и тяхната работа до широката публика и по този начин да увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, да им покаже как те въздействат върху ежедневния ни живот и как го променят към по-добро.

Официалното откриване на Европейската нощ на учените 2023 ще се състои в София на 29 септември 2023 г., петък, от 18:00 часа в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (пл. „Независимост“ №1, подкуполното пространство). Програмата на събитието стартира с интересни инициативи още от 16:00 ч.

В дългосрочен план целта е да се насърчи интересът на младите хора да развият кариера в областта на т.нар. STEM&Art за създаването и утвърждаването на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност за ангажиране в гражданската наука, отворената наука и отворените иновации. Това създава нови възможности за изследователите, които да взаимодействат с деца и студенти и да се включват в дейности на гражданската наука заедно с тях. По този начин се постига повишаване на престижа и популярността на изследователските екипи и организации и осъзнаване на техния принос за икономическото и регионално развитие. Образованието, научните изследвания и иновациите са основни двигатели на знанието и имат огромно въздействие върху ежедневието и работата на гражданите. Повишаването на общественото разбиране за политиките и програмите на Европейския съюз, със специален акцент върху бъдещето на европейското научноизследователско пространство, устойчивото възстановяване и зелената и цифровата трансформация, също има ключова роля за изграждането на информираността и ангажираността на възможно най-много хора с това как научната и развойна дейност допринасят за благосъстоянието им.

И тази година събитията по градове включват дебати с учители за новите компетенции относно зелените и дигиталните трансформации и изграждането на нови таланти за бъдещи изследвания и иновации. Ще се проведат отворени врати на лаборатории, музеи и училища, дискусионни клубове, лекции и научни семинари. Публиката ще бъде включена в дебатите за приноса на проучванията и нововъведенията, за зеления и цифров преход на икономиката, за иновациите и научните постижения в Европа и България.

В рамките на проекта Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ–БАН) отговаря за изграждането на връзки между академичните институции и средното образование. В няколко града ще се проведат срещи на ученици с изявени млади български учени с международни постижения през изминалата година. ИМИ подкрепя и организирания от Клуб Млади таланти семинар на лауреатите на конкурса за студенти и докторанти YES.

Ученици от Математическа гимназия „Акад. Кирил попов“, Пловдив, ще се включат в отбелязването на Нощта в родния си град. Любомир Ненов, който спечели трета награда на основното жури на EUCYS 2023, ще представи отличената си разработка Dynamic Proactive Secret Sharing for Confidential Byzantine Fault-Tolerant Services using Multi-party Computation.

Деян Хаджи-Манич, сребърен медалист от Международната олимпиада по информатика 2022 и участник в RSI 2023 и Веселин Маркович (медалист и от Международната олимпиада по математика, и от Международната олимпиада по информатика) ще говорят пред ученици във Варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за възможностите за извънкласна дейност по математика и информатика.

Проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ–БАН, и доц. Петър Данчев ще изнесат кратка беседа за създаването на математическа литература, озаглавена Какво съдържа една научна статия по математика (Конферентна Зала 1 на АККК „Сердика“).

Успоредно с инициативите по Европейската нощ на учените, в Люксембург ще се проведе младежкият форум LISE – Luxembourg International Science Expo, на който България ще бъде представена от Демира Недева, МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Делегацията ще бъде водена от д-р Константин Делчев от ИМИ–БАН.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е координатор на Европейската нощ на учените в България като досега е организирал общо 14 издания на Нощта. С времето са привлечени и други партньори от сферата на образованието, научните изследвания и индустрията. Всички те си сътрудничат с голям брой национални или регионални заинтересовани страни и са ангажирали още над 30 асоциирани или подкрепящи партньори, като Министерството на образованието и науката и неговите регионални управления на образованието – общини, училища, НПО и др. Партньори в проекта K-TRIO, провеждащи съвместно инициативите н Нощ на учените 2023, са:

  • Сдружение Форум Наука
  • Тракийски университет
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“
  • Център по растителна системна биология и биотехнология, Пловдив
  • Институт по математика и информатика на БАН
  • Клуб Млади Таланти
  • Регионален исторически музей – София
  • Единен център за иновации на БАН
  • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

Програма на събитията по градове може да намерите на nauka.bg.