Европейска нощ на учените е емблематично събитие, което предоставя на изследователите възможността да покажат разнообразието на науката и нейното въздействие върху ежедневието на гражданите и да стимулират интереса към изследователската кариера – особено сред младите хора. Събитията имат за основна цел да покажат по интерактивен и ангажиращ начин как изследователите и тяхната работа допринасят за развитието на обществото.

Ежегодно форумът се провежда едновременно в над 300 града в цяла Европа и по света. Тази година част от събитията, участващи в Нощта на учените, са виртуални, а други се провеждат на живо при спазване на ограниченията и противоепидемичните мерки.

Официалното откриване на Европейска нощ на учените 2021 ще се състои на 24 септември 2021 г. от 18:30 часа в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (подкуполното пространство на пл. Независимост (Ларго). Официални гости на събитието са г-жа Мария Габриел, еврокомисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и г-жа Карина Ангелиева, съветник на министъра на образованието и науката. Приветствия към присъстващите гости и участници в събитието ще бъдат поднесени от организаторите проф. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проф. Величка Милушева, зам.-директор на Института по математика и информатика – БАН, доц. Венета Хаджийска-Янкулова, директор на Регионален исторически музей – София, доц. Владислав Славов, зам.-декан на Факултет Автоматика, Технически университет – София и др.

През 2021 г. мотото на Европейската нощ на учените е Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще. По време на събитията ще бъде обърнато особено внимание върху ролята на науката и иновациите за прехода към зелена и дигитална икономика в Европа. Ще бъдат представени и част от най-мащабните научни проекти, в които участва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Център за върхови постижения УНИТе, Институт GATE и Център по компетентност „Clean&Circle“. Значително е участието и на Физическия факултет на СУ, които провеждат Ден на отворените врати, който включва отворени лаборатории и дискусии, изложбата „Личности от историята на Физическия факултет“ и популярния форум за физици, поети и музиканти „Грация и гравитация“. Регионалният музей за история на София ще предлага обиколки с беседи, а експозициите на музея ще бъдат със свободен вход за участници в работното време на 24 септември. По време на форума ще бъдат представени и над 40 документални и научно-популярни филма. Европейският щанд ще представи информация за политиката на Европейския съюз за изследователите, както и за различни дейности в подкрепа на науката и иновациите в Европа и в България.

Институтът по математика и информатика участва в Европейската нощ на учените в рамките на проекта „Учените в триъгълника на знания”, K-TRIO 5 — H2020-MSCA-NIGHT-2020bis-101036078, финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020, дейности „Мария Склодовска Кюри“. За осъществяването на дейностите по проекта ИМИ си партнира със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Тракийския университет, Медицинския университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, „Център по растителна системна биология и биотехнология“ и неправителствените организации Сдружение „Форум Наука“ и Клуб „Млади таланти“.

Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива: „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“. Сред дългосрочните цели на проекта са да се поощри интересът на младите таланти към изследователска кариера в академична или бизнес среда, да се формира нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух.

Участниците в Европейската нощ на учените на 24 – 25 септември 2021 г. ще могат да се включат в различни събития в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас, Хасково, Ямбол, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова) и да участват в дискусионни клубове, кабинети по любопитство и др.

Програмата на събитията, както и разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни постижения, ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта К-TRIO 5: https://nauka.bg/nosht2021/, на Facebook страницата му: https://www.facebook.com/ktrioproject/, Facebook страницата на Форум Българска наука: https://www.facebook.com/bgnauka, както и на сайтовете на участниците в проекта.