Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят свои постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2019 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Тази инициатива има за цел да увеличи разбирането на обществото и най-вече на младите хора за върховите постижения в науката и иновациите, както и приноса на ЕК за тях.

В рамките на Европейската нощ на учените 2019 на 27 септември 2019 г. (петък) се проведоха различни демонстрационни, творчески и забавни прояви в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и др.

Инициативата Нощта на учените 2019 бе посветена на развитието на новите технологии и е включена в програмата на Деветата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2019.

На 27.09.2019 г. в Експо център „Флора“, гр. Бургас бяха демонстрирани:

  • Принципите и работата на невронните мрежи за лицево разпознаване. Активно ще се включват ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации  и ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас като млади учени и иноватори на България. Демонстрацията се осъществи съвместно с екип от Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, партньор в проект УНИТе.
  • Експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура –  Образователната игра „Траките“.
  • GUIDE@HAND приложение за интерактивно мултимедийно представяне на археологически обекти чрез карти, сериозни игри, видео, панорамни снимки, разширена реалност, дигитален екскурзовод и др.
  • Тримерни исторически-свързани значими комплекси, носители от Източноправославната култура и изкуство от Възраждането: църковни и манастирски комплекси – архитектура, стенописи, иконография.

Разработчици: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Изследователски институт по автоматизация и изчислителна техника (MTA SZTAKI) към Унгарската академия на науките.

Съорганизатори: Българска академия на науките (Институт по математика и информатика), Регионален академичен център – Бургас при Българска академия на науките, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.