Снимка: bas.bg

Програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО се провежда за девета поредна година в България и отличава високи научни постижения в областта на естествените науки. Това е уникална, пионерска програма, която има за цел да промотира жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Тази година престижното отличие бе връчено лично от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова на официална церемония по награждаването, която се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 19 ноември.

Д-р Мария Джумалиева-Стоева е постдокторант в секция Математически основи на информатиката в ИМИ по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

Снимка: bas.bg

Тя защитава успешно своя докторат в ИМИ през 2015 година. Дисертацията ѝ е на тема „Изследване на комбинаторни структури“, а неин ръководител е проф. Илия Буюклиев. Освен с изследователската си работа, на която посвещава по-голямата част от времето си, Мария работи и като главен асистент по информатика във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Темата, с която д-р Джумалиева-Стоева спечели журито тази година, е „Граници за обем и класификация на нелинейни кодове“ в направление Теория на кодирането. Освен актуална, темата е интересна и заради своето приложение при защита на информацията при нейното предаване.

Не за първи път наш колега печели националната стипендия по програмата „За жените в науката“. През 2018 година лауреат на престижната награда стана д-р Мира Бивас от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Темата на проекта, с който тя впечатли журито миналата година, бе „Тангенциална трансверзалност във вариационния анализ“, чиято цел е изследване на понятието трансверзалност в контекста на вариационния анализ.

Програмата на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“

Международната програма, като част от програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, е създадена през 2000 г., за да определи и награди петнадесет заслужили, всеотдайни и талантливи млади жени от цял свят, притежатели на докторска степен, активни в сферата на природните науки. Програмата се провежда на международно ниво, с цел да се гарантира балансирано географско участие – максимум по три млади жени от всеки от петте геокултурни региона в света всяка година получават стипендии. Международните отличия се присъждат, за да помогнат на обещаващи жени учени да заемат изследователски позиции в други страни, да предприемат изследователски проекти извън техните родни страни в някои от най-престижните лаборатории в света. Те насърчават международното научно сътрудничество и развитието на междукултурни мрежи.

Създадени от дъщерните дружества на L’Oréal по света с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО, националните стипендии „За жените в науката“ са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Стипендиите са предназначени да осигурят практическа помощ на победителите за извършване на изследователска дейност в избраните от тях области.

Друга важна част от стипендиантската програма са подкрепата, обучението и възможностите за създаване на контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни сътрудничества и публикации и по-висока оценка на работата им.

Националните стипендии „За жените в науката“ в България са създадени през 2010 г. Стипендиите са награди, предоставени от партньорството между L’ORÉAL и Националната комисия на България за ЮНЕСКО с подкрепата на трети партньор за България – Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Стипендиите, предназначени да предоставят практическа помощ на победителите за предприемане на изследователска дейност в избраните от тях области, се присъждат всяка година на две изключителни изследователки в България.

Десетото издание на Националната стипендиантска програма ще стартира съвсем скоро – на 1 декември 2019 г. Повече информация за кандидатстването може да откриете на www.zajenitevnaukata.bg.