България се присъединява към обединението от държави по рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC). Страните-членки, подписали Декларацията, поемат ангажимент да работят за изграждане на рамка за сътрудничество за придобиване и разгръщане на интегрирана суперкомпютърна инфраструктура, която да бъде на разположение на научните общности в ЕС, както и на различни публични и частни партньори.

Страните-членки ще работят съвместно и с Европейската комисия за подготвяне на пътна карта за изграждане на суперкомпютърната инфраструктура, която трябва да съдържа техническите и оперативните изисквания и необходимите финансови ресурси за придобиване на тази инфраструктура, развиване на висококачествена конкурентоспособна европейска технология, нейната оптимизация и интеграция; развиване на тестови места за използването на големи данни за научни, управленски и промишлени цели.

Днес в Министерството на образованието и науката ще се състои церемония по подписването на Декларацията от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. На церемонията ще присъстват еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Христо Христов, съветник, Правителство на Европейската комисия в България, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ и др. След подписването в Големия салон на БАН чл.-кор. Светлозар Маргенов, директор на ИИКТ, ще изнесе презентация на тема Groundbreaking Applications.

В ранния следобед в Института по информационни и комуникационни технологии ще се състои представяне на българския суперкомпютър Авитохол, който е разположен в ИМИ. На срещата ще присъстват председателят на БАН, акад. Юлиан Ревалски, акад. Веселин Дренски, чл.-кор. Светлозар Маргенов, г-жа Мария Габриел, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, д-р Милена Дамянова, директор на Дирекция “Наука”, МОН, доц. Леандър Литов, Физически факултет на Софийския университет, проф. Христомир Брънзов, директор на Националния институт по метеорология и хидрология – БАН, д-р Томас Скордас, директор на “Цифрови върхови постижения и научна инфраструктура, Европейска комисия и др.