Почетният член на Института по математика и информатика проф. Аврам Ескенази стана носител на академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“ на Икономическия университет – Варна.

Наградата се присъжда на всеки две години за високи постижения в науката и е учредена в чест на основателя и пръв ректор на Икономическия университет във Варна проф. Цани Калянджиев (1866–1944). Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина. Тя се връчва от Ректора на ИУ – Варна на официална церемония по време на тържественото събрание за празника на университета.

Проф. Ескенази е изтъкнат български учен, който повече от 50 г. работи в областта на информатиката и информационните технологии. Той е един от пионерите в компютърно-базираното обучение у нас. Проф. Ескенази полага основите на автоматизираното тестване за нуждите на обучението в България. Сред най-значимите му научни постижения е създаването на нов метод за оценка на качеството на софтуера, получил международно признание.

Проф. Ескенази е и изтъкнат преподавател – през годините той води над 90 курса във ФМИ на Софийския университет, в Икономическия университет във Варна, в Нов български университет и др., като някои от тези курсове са създадени лично от него и са преподавани за първи път във висше учебно заведение в България.

Честита награда, професоре!