Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Семинарът на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще продължи своята работа. Дата: 28.11.2023 г., 14:00 ч. Място: Заседателната зала на ИМИ – БАН Тема: Приложение на математически и статистически модели и методи в областта на мониторинга на горите и земеделските земи с използване на данни от дистанционни изследвания Докладчици: Проф. д-р Лъчезар Филчев, гл. ас. д-р Десислава Ганева, гл. ас. д-р Илина Каменова и гл. ас. д-р Златомир Димитров от ИКИТ-БАН Резюме: Темата изследва как да се използват математически и статистически модели и методи за мониторинг на горите и земеделските земи с данни от  дистанционни изследвания. Тя цели да се подобри управлението на екосистемите  и хранителната сигурност чрез оценка на рисковете и възможностите, свързани с тези области. Тя има много приложения в областта на картографията, [...]

2023-11-23T11:22:55+02:00четвъртък, 23 ноември 2023|Categories: |Tags: |

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 17 юли 2023 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика. Публична лекция на тема Биохимични реакционни мрежи и приложения в епидемиологичното моделиране ще изнесе доцент Милен Борисов.

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 06.03.2023 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика със следната програма: Доклад на тема Fractional models with applications to infectious diseases dynamics and control theory ще изнесе Файсал Ндайроу, постдокторант по програма ПИКОМ. Резюме. In this talk, I will start by presenting some recent models of fractional calculus and their connection to previously introduced in the litterature. Mainly, I will focus on fractional models with general analytic kernel as they include many existing operators as particular cases. Then, as an application, a detail analysis of a fractional mathematical model of COVID–19 transmission dynamics reflecting realities of Portugal, Spain and Wuhan is given. [...]

2023-02-27T22:20:42+02:00понеделник, 27 февруари 2023|Categories: |Tags: |

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 19.12.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика със следната програма: 14:00-14:45 Красимир Ангелов, “Числено решаване на двумерното нестационарно парадигматично уравнение на Бусинеск”. 15:00-15:45 Галина Люцканова-Жекова, "Motion of long bubbles in gravity- and pressure-driven flow through cylindrical capillaries up to moderate capillary numbers".

2022-12-14T12:56:38+02:00сряда, 14 декември 2022|Tags: |

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 28.11.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Числено решаване на двумерното стационарно парадигматично уравнение на Бусинеск ще изнесе Красимир Ангелов, в който ще представи резултати от дисертационния си труд.  

2022-11-22T11:33:58+02:00петък, 4 ноември 2022|Categories: |Tags: |

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 07.11.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Математическо моделиране на биопроцеси с използването на производни от дробен ред ще изнесе Владимира Суванджиева (докторантка към секция ММЧА), в който ще представи резултати от дипломната си работа. Резюме: В дипломната работа са разгледани две актуални теми: математическо моделиране на биопроцеси (по-специално, биореактор) и работата с производни от дробен ред. Оказва се, че заменянето на производните от целочислен ред в някои от вече добре познати модели, описващи биопроцеси, с производни от дробен ред, има смисъл с оглед на редица експериментални данни. От друга страна, специфичната структура на такъв тип производни се [...]

2022-11-02T18:28:10+02:00сряда, 2 ноември 2022|Categories: |Tags: |
Go to Top