Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 28.11.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Числено решаване на двумерното стационарно парадигматично уравнение на Бусинеск ще изнесе Красимир Ангелов, в който ще представи резултати от дисертационния си труд.  

2022-11-22T11:33:58+02:00понеделник, 28 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 07.11.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Математическо моделиране на биопроцеси с използването на производни от дробен ред ще изнесе Владимира Суванджиева (докторантка към секция ММЧА), в който ще представи резултати от дипломната си работа. Резюме: В дипломната работа са разгледани две актуални теми: математическо моделиране на биопроцеси (по-специално, биореактор) и работата с производни от дробен ред. Оказва се, че заменянето на производните от целочислен ред в някои от вече добре познати модели, описващи биопроцеси, с производни от дробен ред, има смисъл с оглед на редица експериментални данни. От друга страна, специфичната структура на такъв тип производни се [...]

2022-11-02T18:28:10+02:00понеделник, 7 ноември 2022|Категории: |Етикети: |
Go to Top