Девети конгрес на WFNMC

 Девети конгрес на Световната федерация на националните математически състезания 19 - 25 юли 2022 г., София, България Деветият конгрес на Световната федерация на националните математически състезания (WFNMC) ще се проведе в София от 19 до 25 юли 2022 г. Институтът по математика и информатика на БАН е съорганизатор и домакин на Конгреса. Програмата на конгреса включва доклади, семинари, работилници, миникурсове, сесии със съставяне на задачи, пленарни доклади и други събития. Голяма част от работата на Конгреса ще бъде съсредоточена върху следните теми: Изграждане на връзки между изследователски математически проблеми и състезателни задачи; Създаване и решаване на задачи; Състезания по света; Приложения на технологиите в състезанията по математика. Желаещите могат да изпращат предложения за доклади, семинари, миникурсове, постери и друго математическо съдържание, включващи заглавие, имена [...]