Трета научна конференция с международно участие STEMEDU-2021

Третата научна конференция с международно участие STEMEDU-2021 ще се проведе на 25-27 април 2021 в онлайн формат. Организатори на събитието са: Институт по математика и информатика при БАН Институт по роботика при БАН Технически университет – Габрово Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново Регионален академичен център (РАЦ) – Велико Търново и със съдействието на Териториална организация на научно-технически съюзи – Велико Търново. Програма