Recent Developments in Hodge Theory – виртуална конференция

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН Ви кани да вземете участие във виртуална конференция Recent Developments in Hodge Theory, March 29 – April 02, 2021, организирана съвместно с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA) Подробности ще намерите на сайта на международния център: https://icms.bg/recent-developments-in-hodge-theory/