ISCPS 2020: XIX Международна лятна конференция “Вероятности и статистика”

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОТЛАГА ЗА ЮНИ 2021 ГОДИНА   Организаторите на конференцията отправят към своите колеги покана за участие в 19-ата Международна конференция по вероятности и статистика, която ще се проведе в Поморие, България, от 25 до 30 юни 2020 г. Съорганизатори на събитието са: Българско статистическо дружество Институт по математика и информатика на Българската академия на науките Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" Допълнителна информация: http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCPS2020/