ИМИ обявява конкурс за постдокторанти по програма “ПИКОМ”

Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките обявява временна позиция за постдокторанти, финансирана по Научна програма "Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки" (ПИКОМ). Продължителността на предлаганата позиция е 12 месеца, които могат да бъдат удължени до 24 месеца. Одобрените кандидати трябва да започнат работа на 1 септември 2023 г. Кандидатите могат да избират от следните изследователски теми като се допуска отлични кандидати със сериозен опит да предложат и своя тема: Deep learning on networks Stochastic processes, special functions, exponential functionals Modelling of quality in service systems Conceptual, informatical and mathematical models of socio-cyber-physical systems (SCPS) Birational Geometry Codes and designs in polynomials metric spaces Discrete groups and their actions.  Одобрените кандидати ще бъдат афилиирани към Международния център [...]

2023-07-18T18:47:44+03:00вторник, 18 юли 2023|Categories: Новини|Tags: , |

ИМИ обявява свободни места за постдокторанти към Международния център по математически науки

Институтът по математика и информатика на Българската академия на науките предлага да бъде домакин на постдокторанти в сферата на математиката и информатиката, които желаят да кандидатстват за финансиране по Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship или Национална научна програма „Петър Берон“.

2023-05-02T15:06:13+03:00вторник, 2 май 2023|Categories: Новини|Tags: , , |

ИМИ обявява свободни постдокторски позиции в областите Теория на кодирането, Алгебрична геометрия, Криптография и Комбинаторика

ИМИ обявява свободни постдокторски позиции в областите Теория на кодирането, Алгебрична геометрия, Криптография и Комбинаторика, които са финансирани по Научна програма Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ).

2022-06-04T21:25:24+03:00четвъртък, 26 май 2022|Categories: Новини|Tags: , , , , |

Свободно място за постдокторант по Национална научна програма “Вихрен”

Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за срок от 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години) за нуждите на проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“.

2021-01-28T11:51:13+02:00вторник, 26 януари 2021|Categories: Новини|Tags: , , |
Go to Top