CTF 2019: Международна конференция “Конструктивна теория на функциите”

International Conference CONSTRUCTIVE THEORY OF FUNCTIONS - 2019 SOZOPOL, June 2 - 8, 2019 organized by Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, and Department of Mathematics and Informatics, The Sofia University St. Kliment Ohridski. За допълнителна информация вижте сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mathmod/CTF-2019/