Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 19.10.2020 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Анализ на устойчивост и жизнеспособност на модел на болест, пренасяна от комари  ще изнесе доц. Петър Рашков. Семинарът ще се излъчва на живо през приложението DISCORD на адрес https://discord.gg/8fVFwPV. Необходимо е да се изтегли приложението DISCORD от адрес: https://discord.com/download. Резюме: Разглеждаме математически модел на болест, пренасяна от комари, от тип SIR-SI, където се различават два класа заразени: със симптоми и без симптоми. Примери за такива болести са маларията и треската денга, които са ендемични в тропичния пояс на Земята. Изучаваме устойчивостта на равновесните точки с помощта на функция на Ляпунов за различни [...]

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 10.02.2020 г. от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Разработка на ефективни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения, чиито матрици имат лентова структура  ще изнесе Милена Венева.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 10.06.2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Comparing the degrees of unconstrained and constrained approximation by polynomials  ще изнесе prof. D. Leviatan, Tel Aviv University, Israel.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 13.12.2018 г. от 13:30 часа в зала 478 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Молекулярно-динамическое моделирование процессов взаимодействия нанокластеров с металлами  ще представи д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 26.11.2018 г. от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Greedy Low-Rank Approximation with Tucker Tensors  ще изнесе Clemens Hofreither, Johannes Kepler University Linz.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 02.11.2017 г., четвъртък, от 11:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика. Доклад на тема A black-box algorithm for fast matrix assembly in isogeometric analysis  ще изнесе Clemens Hofreither, Institute of Computational Mathematics, Johannes Kepler University, Linz, Austria.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 13.11.2017 г., четвъртък, от 13:30 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема Използване на модели от тип на Моно с обобщени функции на растеж на биомасата за описване на експериментални данни  ще изнесе Тихомир Иванов, Институт по математика и информатика – БАН.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 20.11.2017 г., понеделник, от 13:30 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И НАНОКЛАСТЕРОВ С МЕТАЛЛАМИ  ще изнесе Зариф Шарипов, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия.

Go to Top