Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 10.02.2020 г. от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Разработка на ефективни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения, чиито матрици имат лентова структура  ще изнесе Милена Венева.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои на 10.06.2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика.  Доклад на тема Comparing the degrees of unconstrained and constrained approximation by polynomials  ще изнесе prof. D. Leviatan, Tel Aviv University, Israel.

Go to Top