Съвместен семинар на секции ММЧА и МОИ

На 05.01.2023 г. (четвъртък), 15:00 в зала 403 на ИМИ ще се състои съвместен семинар на секциите Математическо моделиране и числен анализ и Математически основи на информатиката. Доклад на тема  Universal extrema of potentials of certain classes of spherical designs ще изнесе проф. Сергей Бородачьов, Towson University. Abstract: We will discuss known results and our work on locations of absolute minima and maxima of the total potential of N points located on a higher-dimensional sphere that form a spherical design of the highest (in some sense) strength. The potential is a completely monotone function of the Euclidean distance squared. These results apply to a quite extensive list of particular spherical configurations. For power-law potentials and vertices of a regular polygon, regular simplex, cube, and [...]

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 19 септември 2022 г. от 14:00 в Заседателната зала на ИМИ - БАН ще се проведе заседание на семинара на секция „Математически основи на информатиката" с доклад на тема On the minimal sum of edges in a signed edge-dominated graph Докладчик ще бъде д-р Данила Черкашин. Абстракт Поканени са всички желаещи.  

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 10 юни 2022 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала на ИМИ ще се проведе предзащита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност: 01.01.02. Алгебра и теория на числата. на Паскал Николаев Пиперков докторант в секция МОИ на ИМИ-БАН Тема на дисертацията: Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането  и комбинаториката Научен ръководител: проф. дмн Илия Буюклиев За онлайн участие (Zoom): https://us02web.zoom.us/j/84701255174?pwd=bnVQV290cExnS2p3RVpRZDdWdFlBUT09 Meeting ID: 847 0125 5174, Passcode: 896181

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 10 юни 2022 г. (петък) от 13:00 часа в заседателната зала на ИМИ ще се проведе заседание на семинара на секция МОИ. Доклад за зачисляване в докторантура на тема: Sperner‘s Theorem, Voting Theory, Balancing the Graph System, Strong and Weak Subsets of the Multiset ще изнесе Степан Тарасенко, Киевски политехнически институт. За онлайн участие (Zoom): https://us02web.zoom.us/j/84701255174?pwd=bnVQV290cExnS2p3RVpRZDdWdFlBUT09 Meeting ID: 847 0125 5174, Passcode: 896181

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Семинарът по „МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА“ организиран от Секция „Математически основи на информатиката“ към ИМИ - БАН, Факултет „Математика и информатика“ - ВТУ Ви кани на поредната си сбирка, на която Константин Воробьов, постдокторант в секция МОИ на ИМИ - БАН, ще изнесе доклад на тема: Binary codes with two distances  Резюме: In this work, we prove two conjectures from a paper on two distance codes by Boyvalenkov, Delchev, Zinoviev and Zinoviev (Discrete Math., 344(5), 112318, https://doi.org/10.1016/j. disc.2021.112318). We also prove several new upper and lower bounds on A_2(n,d1,d2) (i.e. the maximal cardinality of a binary code of length n with distances d1 < d2) and provide new constructions for binary codes with two distances. This is a joint work with Ivan Landjev and Assia [...]

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция „МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА“ организира семинар по проект „Стратегии за подобряване на качеството на моделите, намерени от алгоритми за машинно обучение с приложение към квантовата томография“. Доклад ще изнесат: Виолета Иванова-Ролинг и Никлас Ролинг на тема: Quantum state tomography as a numerical optimization problem Абстракт: We present a framework that formulates the quest for the most efficient quantum state tomography scheme as an optimization problem which can be solved numerically. This approach can be applied to a broad spectrum of relevant setups including measurements restricted to a subsystem. To illustrate the power of this method we present results for the six-dimensional Hilbert space constituted by a qubit-qutrit system, which could be realized e.g. by the N-14 nuclear spin-1 and two electronic spin states [...]

Семинар “Алгебрични и геометрични методи за защита на данни”

Секция МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА организира семинар по проект Алгебрични и геометрични методи за защита на данни, KП-06-Н32/2-2019 Доклади ще изнесат: Паскал Пиперков, докторант, ИМИ - БАН тема: Приложения на дискретни трансформации за пресмятане параметри на линеен код над съставно крайно поле Абстракт: Дискретните трансформации се свеждат до умножение на вектор с трансформационна матрица. В доклада са разгледани няколко дискретни трансформации, обобщения на трансформацията на Уолш-Адамар, приложени специфично за пресмятане на основни параметри на линеен код. Чрез следата някои разсъждения са сведени към простото подполе. Предложени са редуцирани трансформации, осигуряващи ефективност на изчисленията и спестяване на памет. Показана е връзката между разгледаните трансформации. Любомир Борисов, ИМИ - БАН тема: An efficient algorithm for computing the parity of order of elliptic curves over Fp Абстракт: [...]

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която Мария Пашинска, секция МОИ, ИМИ-БАН, ще изнесе доклад на тема: Алгоритмична реализация на AES.  Семинарът ще се проведе на 16 януари 2020 г. от 14:00 часа в ИМИ - Велико Търново.

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която Светлана Топалова, ИМИ-БАН, ще изнесе доклад на тема: Паралелна реализация на търсене с връщане.  Семинарът ще се проведе на 23 октомври 2019 г. от 14:30 часа в ИМИ - Велико Търново.

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която Gyula Katona, MTA Renyi Institute, Budapest, Hungary, ще изнесе доклад на тема: The domination number of the graph defined by two levels of the n-cube.  Резюме Семинарът ще се проведе на 11 октомври 2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ-БАН.

Go to Top