Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която Gyula Katona, MTA Renyi Institute, Budapest, Hungary, ще изнесе доклад на тема: The domination number of the graph defined by two levels of the n-cube.  Резюме Семинарът ще се проведе на 11 октомври 2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ-БАН.