Петдесет и втората Пролетна конференция на СМБ се открива днес в Боровец

Петдесет и втората Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ) ще се проведе от 10 до 14 април 2023 г. в хотел "Самоков" в Боровец. Форумът се организира съвместно с Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", а домакин е секцията на СМБ - Пловдив. За участие в традиционната ежегодна среща на математическата общност в България са се регистрирали над 130 учени, университетски преподаватеи и учители от цялата страна.