Петдесет и втората Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ) ще се проведе от 10 до 14 април 2023 г. в хотел “Самоков” в Боровец. Форумът се организира съвместно с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, а домакин е секцията на СМБ – Пловдив. За участие в традиционната ежегодна среща на математическата общност в България са се регистрирали над 130 учени, университетски преподаватеи и учители от цялата страна.

Официалното откриване на конференцията ще се състои днес от 17:00 часа в зала “България” на хотел “Самоков”. Програмата включва юбилеен доклад по повод 80-годишнината на академик Петър Кендеров.

Двадесет и третата Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България ще се проведе присъствено в периода 10 – 13 април 2023 г. Научната програма ще се проведе в хотел “Самоков”.

В Ученическата секция участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Те разработват проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Тази година за участие в Ученическата секция (УС’23) се класираха 41 проекта на 55-има ученици. Ще бъдат представени 11 проекта по математика и 30 по информатика и ИТ. Авторите на най-добре класиралите се разработки ще получат грамоти и медали, а онези от тях, които не са в 12. клас, ще получат покана за участие в Двадесет и третата Лятна изследователска школа с международно участие (23 юли – 12 август 2023 г.).