В Узана се провежда Петнадесетият национален семинар за ръководители на състезатели по информатика

Петнадесетият национален семинар за ръководители на състезатели по информатика се провежда от 22 до 24 септември 2023 г. в хотел „Прима C” в местността Узана край гр. Габрово. Традиционно, акцент на семинара е обсъждането на научните, методически и организационни дейности при подготовката и провеждането на школите и състезанията по информатика.

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе хибридно на 25 – 26 ноември 2022 г. Можете да се участва с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 13 ноември 2022 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. За повече информация посетете сайта на семинара.

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 26 – 27 ноември 2021 г. Можете да се участва с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 14 ноември 2021 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. За повече информация посетете сайта на семинара.

Go to Top