Номинации за Награди за принос в науката „Питагор“ 2024

За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които ще бъдат отличени български учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката.

2024-03-05T14:56:13+02:00вторник, 5 март 2024|Categories: Новини|Tags: |

Номинации за Награди за принос в науката „Питагор“ 2023

За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които ще бъдат отличени български учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката. Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени.

2023-02-21T12:07:36+02:00вторник, 21 февруари 2023|Categories: Новини|Tags: |

Млад учен от Института по математика и информатика е носител на награда „Питагор“ за 2021 година

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент във Временно научно звено Информационно моделиране на Института по математика и информатика на БАН. Той е роден през 1986 година в Русе. Работи в областите приложение на математиката в други науки и математическо и информатично моделиране. Завършва с отличие специалност Приложна математика във ФМИ на Софийския университет. Защитава дисертация през 2017 година на тема Методи Монте Карло за многомерни интеграли, и интгерални уравнения, и приложения с научен ръководител проф. дтн Иван Димов. 

2021-05-26T14:44:03+03:00вторник, 25 май 2021|Categories: Новини|Tags: , |
Go to Top