За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които ще бъдат отличени български учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. В процедурата за Голямата награда „Питагор“ нямат право да участват учени, носители на тази награда от предходните 3 години.

Тази година наградите ще бъдат връчвани в следните категории:

  • Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;
  • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
  • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

В зависимост от категорията, за която се подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати. Кандидатстващите в категория за утвърден учен трябва да поставят акцент върху постиженията си през последните 5 години (от 2018 г. досега), а кандидатите в категория за млад учен – върху последните 3 години (от 2020 г.). Учени, кандидатстващи за Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос, е необходимо да приложат обща справка за научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г. на: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

Общите изисквания и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на страницата на МОН.