Конкурс за редовни и задочни докторанти през учебната 2022/2023 година

Срок за подаване на документи: от 15 август 2022 до 14 октомври 2022 година. Кандидатите трябва да подадад молба за участие в конкурса до директора на научния институт най-късно до 14 октомври 2022 г. включително. Кандидатите могат да участват в конкурс за повече от една специалност. Таксата за подаване на документи е 30 лв. и се събира от Центъра за обучение при БАН.